HIRDETMÉNY

Tisztelt Hitelező!

Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (cg: 13-09-163202, székhelye: 2700 Cegléd, Kút utca 14.)
kérelmére a Budapest Környéki Törvényszék a 4.Cspk.3/2019/8. sz. végzésével csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja: 2019. október 15.
Társaságunk a Hitelezőivel egyezségi tárgyalást tart, melyre Önöket, mint a Társaság Hitelezőjét jelen levelünkkel meghívjuk.

A tárgyalás helye: 2730 Albertirsa, Dolina u. 3. – Albertirsai Sportcsarnok
A tárgyalás időpontja: 2020. február 07. 11:00

A regisztráció kezdő időpontja: 2020. február 07. 09:00

A csődtárgyalás napirendje:

        1. Tájékoztatás a csődeljárásról
        2. A reorganizációs program és átdolgozott egyezségi javaslat,
            egyezségi megállapodás ismertetése és döntés azok elfogadásáról.
        3. Egyebek

Tisztelettel:

Aquarius-Aqua Kft.
Cegléd, 2020. január 24.


HIRDETMÉNY

Tisztelt Hitelező!

Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (cg: 13-09-163202, székhelye: 2700 Cegléd, Kút utca 14.)
kérelmére a Budapest Környéki Törvényszék a 4.Cspk.3/2019/8. sz. végzésével csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja: 2019. október 15.
Társaságunk a Hitelezőivel egyezségi tárgyalást tart, melyre Önöket, mint a Társaság Hitelezőjét jelen levelünkkel meghívjuk.

A tárgyalás helye: 2730 Albertirsa, Dolina u. 3. – Albertirsai Sportcsarnok
A tárgyalás időpontja: 2020. január 21. 11:00

A regisztráció kezdő időpontja: 2020. január 21. 09:00

A csődtárgyalás napirendje:

        1. Tájékoztatás a csődeljárásról
        2. Az átdolgozott reorganizációs program és átdolgozott egyezségi javaslat,
            egyezségi megállapodás ismertetése és döntés azok elfogadásáról.
        3. Döntés a fizetési moratórium meghosszabbításáról.
        4. Egyebek

Tisztelettel:

Aquarius-Aqua Kft.
Cegléd, 2020. január 7.


HIRDETMÉNY

Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (cg: 13-09-163202, székhelye: 2700 Cegléd, Kút utca 14.)
(„Társaság”) hivatkozva a Társaságnak a Budapest Környéki Törvényszék 4.Cspk.3/2019/8. számú végzésével 2019. október 15.
kezdő időponttal elrendelt csődeljárására, a Társaság a Cstv. 17. § alapján ezúton is értesíti a hitelezőit, hogy
2019. december 11. napján 11.00 órakor csődegyezségi tárgyalást tart, melynek helyszíne az Albertirsai Sportcsarnok
a 2730 Albertirsa, Dolina utca 3. szám alatt. A regisztráció kezdete 9.00 óra! A Cstv. 8. § (2) bekezdésében és
a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők a tárgyalást megelőzően a Társaság székhelyén, a tárgyalás napján pedig
a helyszínen tekinthetik meg.

Tisztelettel:

Aquarius-Aqua Kft.


HIRDETMÉNY

Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. „cs.a.” (cg: 13-09-163202, székhelye: 2700 Cegléd, Kút utca 14.)
(„Társaság”) hivatkozva a Társaságnak a Budapest Környéki Törvényszék 4.Cspk.3/2019/8. számú végzésével 2019. október 15.
kezdő időponttal elrendelt csődeljárására, a Társaság a Cstv. 17. § alapján ezúton is értesíti a hitelezőit, hogy
2019. december 11. napján 11.00 órakor csődegyezségi tárgyalást tart, melynek helyszíne az Albertirsai Sportcsarnok
a 2730 Albertirsa, Dolina utca 3. szám alatt. A regisztráció kezdete 9.00 óra! A Cstv. 8. § (2) bekezdésében és
a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők a tárgyalást megelőzően a Társaság székhelyén, a tárgyalás napján pedig
a helyszínen tekinthetik meg.

Tisztelettel:

Aquarius-Aqua Kft.


TÁJÉKOZTATÁS

Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a” (szh: 2700 Cegléd, Kút utca 14.;
cg: 13-09-163202; adószám: 10752911-2-44; képviseli: Benedek Péter Sándor ügyvezető) képviseletében eljárva az alábbiakról
tájékoztatom a T. Hitelezőt:

A Budapest Környéki Törvényszék 4.Cspk.3/2019/8 sz. végzésével elrendelte az AQUARIUS-AQUA Kft. „cs.a” csődeljárásának közzétételét.

Az AQUARIUS-AQUA Kft. „cs.a” a 2019. október 17. napján kelt levelében tájékoztatta Önöket a csődeljárás elrendeléséről és
felhívta a Hitelezőket hitelezői igényük bejelentésére.

Magyarország Kormánya a 255/2019 (X.28) sz. Korm. rendelettel Társaságunkat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Csődtv.) 65.§ (1) bekezdés alapján stratégiailag kiemelet
jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette.

Fentiekre tekintettel a Csődtv. 66.§ (1) bekezdése alapján a Társaságunkkal szemben folyamatban lévő csődeljárás során
a korábban kijelölt vagyonfelügyelőt, a Credit-Audit Kft-t ezen tisztségéből felmentette és vagyonfelügyelőként a
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (szh: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44.)
került kijelölésre.

A fentiekre tekintettel a T- Hitelezőt az alábbiakról tájékoztatom:

 •   amennyiben a Társaságunkkal szemben fennálló követelését a csődeljárás menetében még nem jelentette be,
     azt a csődeljárás kezdő időpontjától - 2019. október 15. napjától - számított 30 napon belül – illetve a csődeljárás kezdő
     időpontját követően keletkező követeléseit 8 munkanapon belül - Társaságunk, és az újonnan kijelölt
     Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. vagyonfelügyelő részére történő bejelentéssel eszközölheti.

     Tájékoztatom továbbá a T. Hitelezőt, hogy a követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a bejelentéssel egyidejűleg
     (de legkésőbb a hitelezői igény bejelentésére nyitva álló határidők figyelembevételével) a T. Hitelező a követelés 1%-ának
     megfelelő összeget – de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba-vételi díj jogcímén befizessen
     a vagyonfelügyelő alábbi pénzforgalmi számlájára:

     Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
     Magyar Államkincstár: 10032000-00329895-00000024
     IBAN számlaszám: HU88 1003 2000 0032 9895 0000 0024
     SWIFT Kód: HUSTHUHB
     A befizetés közleményében kérjük a következőket feltüntetni: „AQUARIUS-AQUA Kft. „cs.a” regdíj”

 •   abban az esetben, ha hitelezői igényét a felmentett vagyonfelügyelőnek már bejelentette, a Csődtv. 67.§-ának
     (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hitelezői igénye abban az esetben vehető nyilvántartásba, ha a benyújtást az
     újonnan kijelölt vagyonfelügyelő – a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. – részére a követelésbejelentési határidő
     lejártát követő 10 napon belül – 2019. november 23. napjáig - igazolja. Ebben az esetben, ha a nyilvántartásba-vételi
     díj fizetési kötelezettségének a korábbi vagyonfelügyelő megjelölt bankszámlájára történő utalással tett eleget,
     úgy ismételt nyilvántartásba-vételi díj fizetési kötelezettség nem terheli.

 • Tisztelettel:

  Aquarius-Aqua Kft.

  Cegléd, 2019. november 6.  Dear Creditor,

  Aquarius-Aqua Kereskedemi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a." (AQUARIUS-AQUA Ltd. „in bankruptcy”
  H-2700 Cegléd, Kút u. 14., company reg.nr.: 13-09-163202, tax nr.: 10752911-2-44, represented by Benedek Péter Sándor CEO)
  informs you, as follows:

  The court Budapest Környéki Törvényszék with its resolution nr. 4.Cspk.3/2019 ordered the disclosure of the insolvency
  proceeding of Aquariu-Aqua Kft. "cs.a.".

  Aquarius -Aqua Kft. "cs.a." informed you in its letter dated 17.10.2019 about the insolvency proceeding and invited you to lodge your claim.

  The Hungarian Government with its order nr. 255/2019 (X.25.). declared the company as strategically
  important
  as set forth in the act nr. XLIX of 1991 about insolvency and liquidation proceedings
  (hereinafter: Act).

  Pursuant to section (1) paragraph 66. of the Act the insolvency practitioner, Credit-Audit Kft, appointed
  by the court had been dismissed, and the Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (H-1097 Budapest,
  Könyves Kálmán körút 12-14., postal address: 1453 Budapest, Pf.:44., Hungary) had been appointed.

  Regarding the above we inform you as follows:

 •   if you had not lodged your claim, you should do it within 30 days from the starting date of the
     insolvency proceeding (15.10.2019), or within 8 days during the proceeding after yot claim fall due, by
     lodging your claim to the newly appointed Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.via the form attached hereto.

     Furthermore, we inform you, that your claim will only be registered if you simultaneously (or not later
     than the deadlines described above) pay the registration fee in an amount of 1% of your claim, but
     minimal HUF 5.000,- and maximal HUF 100.000,- to the following account:

     Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
     Magyar Államkincstár: 10032000-00329895-00000024
     IBAN számlaszám: HU88 1003 2000 0032 9895 0000 0024
     SWIFT Kód: HUSTHUHB
     Please disclose the following notice: „AQUARIUS-AQUA Kft. „cs.a” regdíj”

 •   should you have already lodged your claim to the former insolvency practitioner, your claim will
     remain registered, if you prove the lodgement of your claim to the newly appointed insolvency
     practitioner within 10 days after the deadline for lodging the claim expired (i.e. until 23.11.2019). In
     this case, if it had been paid before, no registration fee shall be paid.

 • Sincerely:

  Aquarius-Aqua Kft.

  Cegléd, 6.11.2019  TÁJÉKOZTATÁS

  Az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szh: 2700 Cegléd, Kút utca 14.; adószáma: 10752911-2-44) csődeljárását a Budapest Környéki Törvényszék 4.Cspk.3/2019/8. számú végzésével elrendelte.

  Az eljárás kezdő időpontja : 2019. október 15.

  A kirendelt vagyonfelügyelő a Credit-Audit Kft. (1146 Budapest, Thököly út 59/A. I. em. 3., levelezési cím: 1386 Budapest, Pf.:937)

  Felhívjuk a Hitelezők figyelmét, hogy a fennálló követeléseiket, a követeléseiket megalapozó okiratok csatolásával a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – a nyilvántartásba-vételi díjnak ( mely a követelés 1 %-a, de legalább 5000.- , és legfeljebb 100 000.- Ft.) a vagyonfelügyelő a CIB Bank-nál vezetett 1070 0024-6564 4216-5120 0002 számú számlájára - az „ AQUARIUS-AQUA Kft „cs.a.” regdíj” megjelöléssel - történő megfizetése mellett jelentse be mind az adósnak mind a vagyonfelügyelőnek. A követelésbejelentési határidők, illetve a nyilvántartásba-vételi díj befizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. Felhívjuk a külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező Hitelezőket kézbesítési megbízott igénybevételére.

  Tisztelettel:

  Aquarius-Aqua Kft.

  Cegléd, 2019. október 15.  TÁJÉKOZTATÁS TERMÉKVISSZAHÍVÁSRÓL

  Az Aquarius-Aqua Kft.-nél az élelmiszerek biztonsága, ezáltal a fogyasztók egészsége és jóléte elsődleges prioritást élvez. Az alábbi terméket kivontuk a forgalomból és megkérjük azokat a Fogyasztókat, akik már megvásárolták a lenti terméket valamelyik áruházláncban, hogy vigyék vissza azokat az adott üzletbe.

  Termék: Veritas Gold természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1.5 L
  EAN: 5997642199993
  Tételazonosító: 31/08/2017

  A termék fentiekben meghatározott tételét (azaz kizárólag a 31/08/2017 tételazonosítóval rendelkező termékeket), a blokk bemutatásának hiányában is visszaveszik. Kérjük, visszaváltási szándékukat az adott üzlet Vevőszolgálatán jelezzék.

  Tisztelettel:

  Aquarius-Aqua Kft.


  Albertirsa, 2016. november 09.

  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 200 millió forint uniós támogatást nyert az „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 650,7 millió Ft.

  Üzembe állt a SIDEL típusú új kombi töltő és palackfújó gépsora, illetve az új OCTOPUS T200–as rakodólap fóliázó.


  Albertirsa, 2015. július 30.

  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 162,6 millió forint uniós támogatást nyert az „Ipartelepítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 542,2 millió Ft.

  Jól halad az iroda épület bővítése, közelít a szerkezetkész állapothoz.


  Albertirsa, 2015. június 18.

  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 162,6 millió forint uniós támogatást nyert az „Ipartelepítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 542,2 millió Ft.

  2015. májusában elkezdődött az iroda épület építése.


  Albertirsa, 2015. május 18.

  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 162,6 millió forint uniós támogatást nyert az „Ipartelepítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 542,2 millió Ft.

  2014. decemberben üzembe álltak a targoncák.  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 162,6 millió forint uniós támogatást nyert az „Ipartelepítés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 542,2 millió Ft.

  Jól halad a 4000m2-es csarnok épület építése, elkészült az épület vázszerkezete

  Albertirsa, 2014. június 30.

  2014. áprilisában elkezdődött a 4000m2-es csarnok épület építése.

  Albertirsa, 2014. május 5.

  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 200 millió forint uniós támogatást nyert az „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 650,7 millió Ft.

  A beruházás legjelentősebb tételét kitevő új kombi töltő és palackfújó gépsor megrendelésre került a SIDEL-től, mely a világ egyik legelismertebb gyártója az iparágban.

  Cegléd, 2015. február 20.  TÁJÉKOZTATÁS PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL.

  Az Aquarius-Aqua Kft. 60,5 millió forint uniós támogatást nyert az "Forrón - Töltő gépsor telepítése beszerzése Aquarius-Aqua Kft-nél" című projekthez az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltsége 303,4 millió Ft.

  Folyamatban van a "Forrón - Töltő gépsor telepítése beszerzése Aquarius-Aqua Kft-nél" elnevezésű KMOP-1.2.1-11/B-2012-0068 számú projekt, melynek során eddig az alábbi berendezéseket vásároltuk meg:

  - 1. NATE6 gépsoron a PCO1881-es nyakszabványra történő átálláshoz, átállási garnitúra
  - 2.A SIDEL 1-es sor 1,5l-es palackok fogadására képes átállási garnitúra,
  - 3.NATE 6 gépsoron 1,5 és2,0l-es palackok fogadására alkalmas átállási garnitúra.Jelenleg folyamatban van a többi gépek gyártása.

  Az új nyaktípusra (PCO 1881), és ezzel azonos időpontban az új fejlesztésű 1,5 literes valamint 2,0 literes palackokra való végleges bevezetéssel lehetőség nyílik a nemzetközi piacra történő belépésre. Az új berendezések beépítésével a 1,5 literes palackok gyártási képességet növeltük, a NATE 6 gépsoron 1,5 és 2,0l-es palackok fogadására alkalmas átállási képességet megteremtettük, így egyensúlyba tudjuk hozni a jelenlegi kapacitást a tényleges piaci igényekkel.  AQUARIUS-AQUA: tiszta vizet és energiát öntenek a pohárba – USA és Kína után hamarosan Szaúd-Arábiában is.

  Minden jel arra mutat, hogy az Aquarius-Aqua a legesélyesebb arra, hogy a szaúdi állam stratégiai ásványvíz- és energiaital-beszállítója legyen. A cégcsoport már Távol-Keletre is exportálja a környező országokon túl természetes ásványvizét, így a távoli piacok meghódítása nem áll távol a magyar tulajdonú vállalatoktól. Energiaital területén pedig már több Közel-Keleti sikeres export üzletet tudhatnak magukénak, többek között ezáltal nyílik számukra lehetőség ebben a szegmensben is a Királyság Partnerévé válni.

  Ezt erősíti meg Dr. Faisal Mohamad Saud Abdulaziz herceg és üzlettársai 2014. szeptember 23-ai látogatása az albertirsai palackozó üzemben, mely nem csupán Közép-Kelet-Európában egyedülálló technológiájára és kapacitására lehet büszke, hanem a nem rég elnyert Élelmiszerbiztonsági díjára is. Mindezeknek, valamint a délutáni órákban bemutatott fejlesztési célokról és tervekről folytatott egyeztetéseknek köszönhetően, szándéknyilatkozatról tett tanúbizonyságot mindkét fél.

  A cégcsoport 2013-ban meghaladta a 600 millió liter értékesítési volument, ásványvíz és energiaital szegmensben évek óta piacvezetők a gyártási volument tekintve. Ez annak is köszönhető, hogy a fogyasztók ugyanis egyre inkább szembesülnek azzal, illetve ráébrednek arra, amit a gyártó is törekszik átadni üzeneteiben, hogy az alacsonyabb árpont, nem egyenlő rosszabb minőséggel, sőt! Mindezt bizonyítja, hogy az elmúlt hetekben két internetes portálon is az albertirsai üzemből kikerülő vizet választottak a legfinomabbnak. Minőségirányítási tanúsítványaink mellett mindig megfelelnek a multinacionális vállalatok rendszeres, szigorú auditjainak. Mára több nemzetközi láncnak már külföldre is gyártanak szomjoltókat; így mondhatni, hogy a magyar vizek és üdítőitalok nagykövetei több környező országban is - és minden bizonnyal a jövőben Szaúd-Arábiában is.

  MAGYARORSZÁG LEGMODERNEBB ÁSVÁNYVÍZ- ÉS ÜDÍTŐ PALACKOZÓ ÜZEMÉT AVATTA FEL AZ AQUARIUS-AQUA KFT.

  A 10 millió eurós beruházással létrehozott csarnokot Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át Albertirsán 2012. október 31-én.

  Az Aquarius-Aqua Kft-t 1991-ben alapították, és az albertirsai telephely 2000 óta működik. Az elmúlt években sok-sok innováció valósult meg, míg eljutottak erre a fejlettségi szintre – piaci részesedésük mára meghaladja a 35%-ot.

  A menedzsment büszke arra, hogy a magyar tulajdonosi kör azóta is változatlan, és 200 kollégának teremthetett munkahelyet.

  Plutzer Ferenc ügyvezető ünnepi beszédében elmondta: „Kezdetekben még mi sem gondoltuk volna, hogy vállalkozásunkkal mára az ásványvízgyártás egyik piacvezetőjévé válunk, és Közép-Európa egyik legmodernebb üzemét állítjuk fel. Mindezt fokozatosan, kemény munkával, tudatos stratégiával értük el, lépésről lépésre. Az is különösen fontos eredmény számunkra, hogy a térségben nálunk a legmagasabb a foglalkoztatottak száma.”

  Az új csarnokban és az új gépsorral, amit a Miniszter felavatott, az ásványvíz mellett, már üdítőitalt is képesek gyártani. Így a víz és az üdítő termelő tevékenység ma már 3 gyártócsarnokban, összesen 31 ezer nm-en történik.

  A vállalkozás mindig a legmodernebb technikákat alkalmazta, és ennek köszönhetően ma, Közép- Európa egyik legnagyobb kapacitásával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 4 gépsoron, óránként 120 ezer palackot tudnak legyártani, ami 3 Millió darabot jelent napi szinten, mintegy 200 kamionnyi ásványvíz és üdítőital kiszállítását teszi lehetővé. Az ügyvezető hozzátette: „Büszkén mondhatjuk el, hogy az idei évben először haladjuk meg a 450 millió liter értékesítési volument.”

  A miniszter az átadási ünnepségen közölte, hogy a kormány a Közép-magyarországi Operatív Program keretéből összesen 370 millió forinttal támogatta a térség legjelentősebb foglalkoztatójának számító vállalkozás új üzemcsarnokának felépítését és a korszerű palackozó gépsor megvásárlását.

  Mindkét beszédben elhangzott, hogy Magyarország ásványvíz-nagyhatalom - abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendkívül nagy természetes ásványvízkészlettel rendelkezik. Plutzer Ferenc felhívta arra a figyelmet, hogy Albertirsán pedig, még a minőség is egyedülálló. Óriási előnyüknek tekintik, hogy két különböző, de kivételesen jó minőségű vizet palackozhatnak egy helyen, Veritas Gold és Aquarius márkanév alatt.

  Veritas Gold ásványvizük többszörös ITQI díjas. Ezt a díjat független, nemzetközi gasztronómiai zsűri adja, ami a világ legjobb chef-eiből, sommelier-jeiből áll. A két említett víz minden hazai kereskedelmi hálózat polcán megtalálható.

  Minőségirányítási tanúsítványaik mellett mindig megfelelnek a multinacionális vállalatok rendszeres auditjainak. Kiemelendő példa erre, hogy a Pepsi – aki a világ egyik vezető nemzetközi vállalata – az Aquarius-Aqua-t tiszteli meg bizalmával. Együttműködésük évek óta töretlen és szoros.

  Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar ásványvíz nemzetközi sikerekre méltó. Plutzer Ferenc közölte: céljuk, hogy a borhoz hasonlóan, egy újabb „hungaricumként”, a víz is vigye Magyarország jó hírnevét a világban. A fogyasztó az Aquarius-Aqua Kft által gyártott termékekkel egy jó minőségű, és egyben környezetbarát, magyar terméket vásárol. Ezen termékek köre az avatást követően tovább bővül.

  A fejlesztéseknél mindig szem előtt tartották, és tartják a jövőben is, a környezetvédelmet: Például az elmúlt 10 évben a palackok súlyát 50%-kal csökkentették, ezáltal a környezetterhelést és szén- dioxid kibocsátást is. További lépéseket is tesznek a környezetvédelem terén, és ezt úgy érhetik el, hogy minél nagyobb arányban használnak, PET hulladékból újrahasznosított alapanyagot. Ennek a megvalósításához folyamatos innováció és kutatás szükséges.

  • Aquarius

   Aquarius, ahogy a pillangó is, teljes átalakulással fejlődik ki. A természet jótékony erejét fejezi ki a lepkeszárny, ami más kultúrákban még a halhatatlansággal és lélekkel is összefüggésben áll. Mi más szimbólumot választhattunk volna természetes ásványvizünk szimbólumaként?

  • Veritas

   A Veritas minden cseppjével támogat abban, hogy egészségesebb életet élj. Mert az egészséget feladni nem szokás.

  • Életmód

   A víz lételemünk, elválaszthatatlanok vagyunk tőle, hiszen víz nélkül nincs élet. Az emberi szervezetnek átlagosan 60-65 % -a víz, amely részben a sejten belül, részben a sejten kívül helyezkedik el

  • Cégtörténet

   Az Aquarius-Aqua kft. 1991-ben alakult, családi vállalkozásként kezdte meg tevékenységét. A cég az elmúlt két évtizedben óriási fejlődésen ment keresztül, mára az ásványvízgyártás területének egyik legmeghatározóbb piacvezetőjévé vált.

  • CSR

   Az Aquarius-Aqua Kft. kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi és társadalmi felelősségére. A CSR program mára küldetésünk szerves részévé vált. Segítettünk az árvízkárosultaknak, továbbá feladatunknak érezzük óvodák, iskolák, korházak és sportegyesületek fenntartásának támogatását és rendezvényeik szponzorálását is

  • Szolgáltatások

   Az Aquarius-Aqua Kft. egy gyártó és palackozó cég, de magán a gyártáson kívül rendkívül széles a szolgáltatási vertikuma. A munka minden fázisában, az előkészítéstől a logisztikáig segítséget nyújtunk megrendelőink számára, legyen szó saját márkás vagy brand termékről is